Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Z dniem 1 stycznia 2023 roku została powołana nowa instytucja kultury, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, podległa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z pełniącą obowiązki Dyrektora prof. Jolanta Rudzka Habisiak. oraz współprowadzona przez Fundację Correspondance des Arts. reprezentowaną przez Panią Jadwigę Tryzno.

Zadaniem nowej instytucji będzie ochrona zabytków techniki z epoki Gutenberga oraz wytworów kultury materialnej w postaci sztuki książki, także wiedzy i dotychczasowych osiągnięć Fundacji, ale i działalność edukacyjna, popularyzatorska, wystawiennicza, wydawnicza czy badawczo-naukowa. Zaczynem zbiorów Muzeum będzie przekazanie przez Fundację unikatowego, długoterminowego depozytu zbiorów techniki drukarskiej, obiektów sztuki książki i księgozbioru bibliotecznego, a także udostępnienie licencji na wykorzystywanie tego samego znaku słowno – graficznego. Wkrótce powstanie nowa strona Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje o jej nowej strukturze organizacyjnej i planach na przyszłość. Z dniem powołania instytucji Muzeum wyposażone zostało w budynek – Willę Henryka Grohmana, którą dotychczas zajmowała Fundacja Correspondance des Arts.